februari 19, 2024

Niet morgen, maar Nu

In een wereld waarin we vaak worden geleid door de waan van de dag, geven we gemakkelijk de regie over ons leven uit handen met excuses en uitstelgedrag. Maar wat als ik je zou vertellen dat het nu, op dit moment, mogelijk is om een krachtige verandering in je leven teweeg te brengen?

Door je bewust te worden van je excuses, uitstel strategieën en andere overtuigingen, kun je gaan kiezen om je te focussen op het nemen van actie in het heden. Dit betekent het omarmen van zelfleiderschap, het herkennen en erkennen van onze eigen kracht en het bewust vormgeven van ons leven. Verandering begint van binnenuit. Het is de verschuiving in onze innerlijke wereld die langzaam maar zeker een nieuwe vorm geeft aan onze externe realiteit. Door middel van meditatie, visualisaties en het onder woorden brengen van gevoelens en intenties kunnen we onze gedachten richten op wat we willen bereiken, in plaats van te blijven hangen in angsten en twijfels. Deze angsten en twijfels spelen zich af in het verleden of de toekomst. Door contact te maken met het heden, het Nu, komen we dichter bij de werkelijkheid van het leven en vinden we de sleutel tot vreugde, vrede en betekenis.

Het is echter belangrijk om te erkennen dat het veranderen van deze gedachtepatronen en verlammende gevoelens niet eenvoudig is. We zijn vaak gewend geraakt aan bepaalde manieren van denken en voelen, zelfs als ze ons ongelukkig maken. Maar wat als ik je vertel dat het streven naar geluk misschien makkelijker is dan het blijven verduren van de verwarring en het ongemak die sommige aspecten van ons dagelijks leven met zich meebrengen? In het streven naar een zo gelukkig mogelijk en bevredigend leven kun je je laten leiden door twee motieven. Het eerste, meer algemene en veel voorkomende motief is het proberen al je onvolkomenheden, je tekortschieten aan te vullen. Het tweede, gezondere motief wordt groeimotivatie genoemd. Wanneer je erkent dat je altijd kunt groeien, veranderen, beter en groter kunt worden, dan is dat genoeg. Dan gebruik je je levensenergie voor groter geluk, wat iets heel anders is dan jezelf alsmaar te verbeteren omdat je op een of andere manier onvolmaakt bent.

Een beter begrip van onszelf, zelfkennis en zelfacceptatie, zijn essentiële stappen op de weg naar persoonlijke groei en vervulling. Het kennen van jezelf op een diep niveau stelt je in staat om bewustere keuzes te maken en je ware passies en doelen te ontdekken. Wanneer we onszelf volledig accepteren, inclusief onze tekortkomingen en fouten, creëren we ruimte voor groei en transformatie. Dit betekent niet dat je stilstaat bij je gebreken, maar eerder dat je ze omarmt als kansen voor verbetering. Ieder van ons bezit unieke kwaliteiten en talenten die alleen tot bloei kunnen komen als we ze erkennen en omarmen. Door deze kwaliteiten te ontdekken en te cultiveren, kunnen je je leven verrijken en je doelen met meer voldoening nastreven.

Deze reis van zelfreflectie, zelfacceptatie en zelfbewustzijn kan zorgen voor persoonlijke groei en het verwezenlijken van je volledige potentieel. Ware vervulling ontstaat wanneer je in harmonie leeft met jezelf en je diepste doelen en verlangens. In dit moment, Nu, ligt de kracht om je dromen waar te maken en een leven te leiden dat je diep van binnen verlangt. Wacht niet op morgen, stap nu op je pad. Maak die sprong.

Kijk ook eens naar onze Voorbereiding voor Trilogie van 15 t/m 17 November 2024

 

Niet morgen, maar Nu