Inspiratiekring

Iedereen heeft talenten en kwaliteiten, sommigen zijn voor anderen direct zichtbaar en sommigen zijn verborgen onder de oppervlakte. Wat zijn jouw kwaliteiten? Heb je jouw talenten al ontdekt? Tja, we zijn niet altijd even goed om die eigenschappen zelf duidelijk te zien doordat we daar vaak niet in gespiegeld zijn. Het zijn eenvoudigweg díe vaardigheden die je soepel en makkelijk af gaan. Dat wat je intuïtief als vanzelf doet, waar je zo aan gewend bent dat je het zelf niet eens meer opmerkt maar die een ander daarentegen onmiddellijk ziet. In onze Inspiratiekring van coaches spiegelen we elkaars talenten en werken we op een open en constructieve manier samen om juist ieders kwaliteiten tot bloei te laten komen. Dit in combinatie met de Kracht van Samen willen wij iets moois tot stand brengen.

Bij Retraite de Logt ontstaat een Inspiratiekring van mensen die er samen met aandacht voor de ander wil zijn, misschien ook wel voor jou kan zijn. Er is veel kennis in huis die we met elkaar delen waardoor we verrassende en gevarieerde programma’s kunnen aanbieden. Zo hopen we thema’s aan te reiken die ook jou aanspreken.

Door de verscheidenheid aan invalshoeken kunnen we een holistisch aanbod creëren in onze retraites. Door het gebruik van yoga, meditatie, lichaamswerk, deelcirkels, stem en dans ontstaan retraites die fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel goed afgestemd zijn. De veilige bedding die we voor onszelf als groep koesteren, creëren we voor iedere nieuwe groep die bij ons een retraite of training komt volgen. 

Wij heten je graag op dezelfde manier welkom als wij onszelf keer op keer welkom heten. In alle openheid, met al onze vermogens en onvermogens, ont-moeten wij elkaar, spiegelen en inspireren wij elkaar tot verdere groei.

Inspiratiekring